Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Kaupunkijuliste
Puutarhakatu 19 A
20100 Turku

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Arttu Arojoki
info@kaupunkijuliste.fi

Rekisterin nimi
Kaupunkijuliste.fi -asiakasrekisteri

Käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon sekä liiketoiminnan tietolähteenä. Rekisteriä ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan suostumusta. 

Rekisterin tietosisältö
Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot (etunimi, sukunimi)
Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
Käyttäjän tilaustiedot ja -historia.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta Kaupunkijuliste.fi ulkopuolisille tahoille tai kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolisille alueille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Kaupunkijuliste.fi suojatulla palvelimella. Tietoihin pääsevät vain Kaupunkijuliste.fi: avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Kaupunkijuliste Instagramissa